Бушење бунара у издвојеном одељењу у Каони

У току су радови на бушотини у издвојеном одељењу у Каони, циљ је обезбедити довољну количину воде за коришћење.