Велико реновирање Основне школе у Белотићу

У Основнј школи ”Жика Поповић” у Белотићу се ових дана обављају радови, поставља се нова комплетна топлотна изолација и фасада, постављају се нови лимови и олуци.
Школа добија нов бољи изглед, топлије и здравије услове за рад целог колектива ове школе.