У секцији Документи и упутства/Видео упутства окачено је видео упутство за пробни завршни испит. Ово видео упутство је намњено, пре свега, директорима основних школа и другим учесницима у процесу реализације пробног завршног испита – одељењским старешинама, дежурним наставницима, супервизорима.

На јавном порталу Моја средња школа окачено је видео упутство за провни завршни испит, које је намењено родитељима и ученицима осмог разреда.