Закључак кризног штаба за нову школску годину

Кризни штаб за сузбијање заразних болести COVID-19, на 82. седници, донео је Закључак 08 Број: 53-7048/2021-1, од 28.07.2021. године.

Сагласно наведеном Заључку, школама се снажно препоручује да се ученици старији од 12 година вакцинишу против болести COVID-19 у складу са актуелним Стручно- методолошким упутством за спрвођење ванредне препоручене имунизације против COVID- 19 Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановиh Батут“.

************************ОТВОРИ ЦЕО ДОКУМЕНТ****************************