Бројеви телефона у нашим издвојеним одељењима

Издвојенa одељењa
Белотић 015/515-081
Вукошић 015/518-091
Јаловик 015/516-076
Каона 015/522-105
Крнуле 015/510-095
Кујавица /
Лојанице 015/513-866
Матијевац 015/515-116
Меховине 015/514-531
Пејиновић 015/515-250
Скупљен 015/7762-358