КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

Приручници – https://www.mpn.gov.rs/prirucnici-korisni-materijali-linkovi/

Видео обука о примени Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање – ЛИНК

  • Национална платформа ,.Чувам те’‘

(на платформи су постављене обуке за наставнике, родитеље и ученике. као и други ресурси за превенцију насиља и дискриминације) https://cuvamte.gov.rs/

  • Водич .,Деца у дигиталном добу‘‘ који је намењен запосленима у образовању, родитељима, старатељима и свима који раде са децом, учествују у њиховом васпитању и образовању и желе да се информишу о томе на које начине могу да допринесу безбедном и конструктивном коришћењу дигиталних уређаја и интернета код деце предшколског и млађег школског узраста: http://ucpd.rs/dokumenti/vodic–deca-u-digitalnom-dobu.pdf

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Школска управа Ваљево

Упис у средње школе

Кликни безбедно

Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Психолошка саветодавна подршка за ученике, родитеље и запослене у установама образовања и васпитања

Дигитална Народна библиотека Србије

Антологија српске књижевности

ШКОЛСКИ УЏБЕНИЦИ

Завод за уџбенике и наставна средства http://www.zavod.co.rs/

Креативни центар http://www.kreativnicentar.rs/

Klett http://www.klett.rs/

Едука http://www.eduka.rs/

Нови Логос http://logos-edu.rs/

Герундијум http://www.gerundijum.rs/

Бигз школство http://www.bigzskolstvo.rs/