КОНТАКТ

ОШ “Жика Поповић” Владимирци
Адреса: Светог Саве бб
Место: Владимирци
Е-mail: oszikapopovicvl@gmail.com

Телефони:
Директор: 015/514-811
Секретар: 015/513-134
Шеф рачуноводства: 015/513-251
Стручни сарадници: 015/513-251


Пошаљите нам e-mail: