ОБАВЕШТЕЊЕ-УПИС ПРВАКА 2021.-2022.ГОДИНЕ

Поштовани родитељи будућих првака,
Сходно члану 18. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ број 88/17, 27/18,10/19 и 6/20) и члана 55. Закона о основном образовању и васпитању(„Сл. Гласник РС“број 55/2013 и 101/2017,27/18 и 10/19 ) обавештавамо вас да ће се упис деце у први разред школске 2021/2022.године вршити у периоду од 01.04.2021.године – 31.05.2021.године.
Лица која су задужена за давање информација у вези са уписом у први разред школске 2021/2022 године су:
1.Мирјана Стефановић-Ераковић-психолог ,моб.тел. 064 103 84 27
2. Вера Глишић-педагог, моб.тел. 065 514 811 3
Фиксни тел.015/513-251
Родитељи се могу обратити телефоном на горе наведене бројеве за добијање потребних информација сваким радним даном од 09,00-14,00
часова.
Електронска адреса на коју се родитељи могу обратити за одговоре у вези
са уписом деце у први разред је oszikapopovicvl@gmail.com
ДОБРО НАМ ДОШЛИ ДРАГИ ПРВАЦИ !
Директор
Станко Глигорић