ОБАВЕШТЕЊЕ-УПИС ПРВАКА 2021.-2022.ГОДИНЕ

Поштовани родитељи будућих првака,
Сходно члану 18. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ број 88/17, 27/18,10/19 и 6/20) и члана 55. Закона о
основном образовању и васпитању(„Сл. Гласник РС“број 55/2013 и
101/2017,27/18 и 10/19 ) обавештавамо вас да ће се упис деце у први разред
школске 2021/2022.године вршити у периоду од 01.04.2021.године –
31.05.2021.године.
Лица која су задужена за давање информација у вези са уписом у први
разред школске 2021/2022 године су:
1.Мирјана Стефановић-Ераковић-психолог ,моб.тел. 064 103 84 27
2. Вера Глишић-педагог, моб.тел. 065 514 811 3
Фиксни тел.015/513-251
Родитељи се могу обратити телефоном на горе наведене бројеве за
добијање потребних информација сваким радним даном од 09,00-14,00
часова.
Електронска адреса на коју се родитељи могу обратити за одговоре у вези
са уписом деце у први разред је oszikapopovicvl@gmail.com
ДОБРО НАМ ДОШЛИ ДРАГИ ПРВАЦИ !
В.д..Директор
Станко Глигорић

Поштовани родитељи,

У понедељак 31.08.2020. године, у школском дворишту матичне школе и издвојених одељења, према сатници коју сте добили од учитеља и разредних старешина, организоваће се сусрет у више мањих група родитеља и ученика 1. и 5. разреда, ради размене информација и упознавања са разредним старешинама.

                                                                                                          директор школе

                                                                                                             Вера Глишић

Обавештење за родитеље, старатеље ученика

од I до IV разреда

Поштовани,

Обавештавамо вас да нова школска година почиње по плану 1. септембра, али ове године по другачијем режиму рада због епидемиолошке ситуације.

Одељења у матичној школи у Владимирцима и трећи и четврти разред у ИО Јаловик се деле на две групе: група – А и група – Б по азбучном реду.

Група – А долази у школу прве недеље у 800 и остаје до 1025.

Група – Б долази на наставу у првој недељи у 1050 и остаје до 1240.

Групе се ротирају на недељном нивоу.

–                  –   прва недеља: А, Б

–                 – друга недеља: Б,А

Ученици који су се определили само за наставу на даљину у обавези су да свакодневно прате наставу на РТС-у и договореној платформи. Провера знања ће се обављати у школи у договореним терминима.

Обавештење за родитеље, старатеље ученика

од V до VIII разреда

Поштовани,

Обавештавамо вас да нова школска година почиње по плану 1. септембра, ове године другачије због новонастале ситуације.

У матичној школи у Владимирцима настава ће се одвијати по комбинованом моделу, а то значи и у школи и на даљину. Ученици сваког одељења ће бити подељени у две групе, група А и група Б по азбучном реду.

Група А иде у школу на часове у првој недељи у понедељак, среду и петак, а група Б у уторак и четвртак. Следеће недеље група А иде у уторак и четвртак, а група Б у понедељак, среду и петак.

Како је 1. септембар у уторак, првог наставног дана у школу долази група Б.

У дане када ученици нису у школи у обавези су да прате наставу на РТС-у и на школској платформи.

Ученици који су се определили само за наставу на даљину у обавези су да свакодневно прате наставу на РТС-у и на школској платформи, а провера знања ће се обављати у школи у договореним терминима.

Ученици од V-VIII разреда иду у школу у првој смени. Настава почиње у 800, пети час се завршава у 1100 а шести час се завршава  у 1135.

У издвојеном осморазредном одељењу Белотић, настава почиње у 800 и одвија се по утврђеном распореду. Због малог броја ученици се не деле на групе.

За време свих часова ученици ће бити у својој учионици на одређеном месту због заштите здравља.