Поштовани родитељи,

У понедељак 31.08.2020. године, у школском дворишту матичне школе и издвојених одељења, према сатници коју сте добили од учитеља и разредних старешина, организоваће се сусрет у више мањих група родитеља и ученика 1. и 5. разреда, ради размене информација и упознавања са разредним старешинама.

                                                                                                          директор школе

                                                                                                             Вера Глишић

Обавештење за родитеље, старатеље ученика

од I до IV разреда

Поштовани,

Обавештавамо вас да нова школска година почиње по плану 1. септембра, али ове године по другачијем режиму рада због епидемиолошке ситуације.

Одељења у матичној школи у Владимирцима и трећи и четврти разред у ИО Јаловик се деле на две групе: група – А и група – Б по азбучном реду.

Група – А долази у школу прве недеље у 800 и остаје до 1025.

Група – Б долази на наставу у првој недељи у 1050 и остаје до 1240.

Групе се ротирају на недељном нивоу.

                  –   прва недеља: А, Б

                 – друга недеља: Б,А

Ученици који су се определили само за наставу на даљину у обавези су да свакодневно прате наставу на РТС-у и договореној платформи. Провера знања ће се обављати у школи у договореним терминима.

Обавештење за родитеље, старатеље ученика

од V до VIII разреда

Поштовани,

Обавештавамо вас да нова школска година почиње по плану 1. септембра, ове године другачије због новонастале ситуације.

У матичној школи у Владимирцима настава ће се одвијати по комбинованом моделу, а то значи и у школи и на даљину. Ученици сваког одељења ће бити подељени у две групе, група А и група Б по азбучном реду.

Група А иде у школу на часове у првој недељи у понедељак, среду и петак, а група Б у уторак и четвртак. Следеће недеље група А иде у уторак и четвртак, а група Б у понедељак, среду и петак.

 

Како је 1. септембар у уторак, првог наставног дана у школу долази група Б.

У дане када ученици нису у школи у обавези су да прате наставу на РТС-у и на школској платформи.

 

Ученици који су се определили само за наставу на даљину у обавези су да свакодневно прате наставу на РТС-у и на школској платформи, а провера знања ће се обављати у школи у договореним терминима.

           

Ученици од VVIII разреда иду у школу у првој смени. Настава почиње у 800, пети час се завршава у 1100 а шести час се завршава  у 1135.

 

У издвојеном осморазредном одељењу Белотић, настава почиње у 800 и одвија се по утврђеном распореду. Због малог броја ученици се не деле на групе.

 

За време свих часова ученици ће бити у својој учионици на одређеном месту због заштите здравља.