ОБАВЕШТЕЊЕ УПИС ПРВАКА ШКОЛСКЕ 2022.-2023.ГОДИНЕ

Поштовани родитељи будућих првака,

Сходно члану 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ број 88/17, 27/18,10/19 ,6/20,129/21) и члана 55. Закона о основном образовању и васпитању(„Сл. Гласник РС“број 55/2013 и 101/2017,27/18 , 10/19,129/21)обавештавамо вас да ће се упис деце у први разред школске 2022/2023.године вршити у периоду од 01.4.2022.године -31.5.2022.године.
Упис у школу ће се обавити електронски,што значи да ће школа електронски прибавити сва документа која су законом предвиђена за упис у школу.
Потврде о похађању припремног предшколског програма ће школа ће прибавити по службеној дужности.
Потребно је обавити лекарски преглед детета.

Ради договора термина тестирања, педагога или психолога можете добити на телефон 015/513-251сваким радним даном од 09,00-13,00 часова.
Електронска адреса на коју се родитељи могу обратити за одговоре у вези са уписом деце у први разред је oszikapopovicvlаdimirci@gmail.com

ДОБРО НАМ ДОШЛИ ДРАГИ ПРВАЦИ !

Директор
Станко Глигорић