Организација ученичке задруге

У оквиру организације и реализације ученичке задруге, представници ОШ Жика Поповић су учествовали на окружном семинару у Ваљеву у месту Дивци, где су се наши представници упознали са колегама из других школа и њиховим идејним пројектима.
У циљу реализације овог истраживања сагледан је целокупан законодавни контекст у којем се обавља функција проширене делатности и ученичких задруга у образовно-васпитним установама, чиме је укључена анализа усвојених закона у области образовања, буџетског система и обављања задружне делатности.
Такође, анализирана је и примена постојећих законских решења и искуства суседних земаља и земаља Европске уније у функционисању проширене делатности и ученичких задруга.