Посета просветних саветника

Данас су Ош ”Жика Поповић” у Владимирцима посетили просветни саветници.

Посета је била саветодавног типа о могућим побољшањима наставе у школи и путем интернета.

Савету су присуствовали наставници разредне и предметне наставе, стручни сарадници и директор.