Правилник и стручно упутство

На доле наведеним линковима можете преузети и прочитати два веома важна документа у вези са полагањем завршног испита и уписа у средњу школу:

 

Правилник о упису ученика у средњу школу

Стручно упутство за спровођење пробног завршног испита и завршног испита на крају основног образовања и васпитања