Реконструкција крова у Јаловику

Обављени су радови на реконструцији крова у Јаловику, замењени су дотрајали делови са новом грађом и трапезним лимом као и новим олуцима.