ТВ часови наставника наше школе

Овде можете погледати онлајн наставу за поједине предмете и наставне јединице које су реализовали наставници наше школе.

Наставник: Слађана Глигорић
Предмет: Физика
Разред: Шести
Наставна јединица: Сила као мера узајамног деловања тела и векторског карактера силе.

 

Наставник: Дарко Костић
Предмет: Историја
Разред: Осми
Наставна јединица: Србија и Црна Гора у Великом рату 1914.

Наставник: Дарко Костић
Предмет: Историја
Разред: Пети
Наставна јединица: Државе и друштва Старог Истока

Наставник: Дарко Костић
Предмет: Историја
Разред: Пети
Наставна јединица: Култура народа Старог истока

Наставник: Милош Павловић
Предмет: Географија
Разред: Осми
Наставна јединица: Језера Србије

Наставник: Ивана Мијаиловић
Предмет: Енглески језик
Разред: Седми
Наставна јединица: Описивање радњи у прошлости и садашњости (Past Simple vs Present Perfect)