Уређивање дворишта Основне школе у Владимирцима

ii

Акција редовног чишћење дворишта, кошење траве и садња цвећа обављена је у Основној школи ”Жика Поповић у Валдимирцима”