Документи за организацију образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години.

Стручно упутство за организацију рада средњих школа 2021-2022. године.

Допис за ОШ и СШ организација рада школама у 2021-2022. године

Прилог 1. Индикатори и граничне вредности.

Прилог 2. Препоруке за почетак образовно-васпитног рада.

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021 2022 години.